Chosen design:


Nitro  |  

Filter for front axle

7,0Jx15"

8,0Jx15"

7,5Jx16"

7,5Jx17"

9,0Jx17"

8,0Jx18"

8,5Jx19"

10,0Jx19"

front- and back axle
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
15
cent.:
57.1
Producer:
BMW, Opel
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
54.1
Producer:
Daihatsu, Hyundai, Kia, Mazda,...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
60.1
Producer:
Dacia, Nissan, Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/108
offset:
15
cent.:
65.1
Producer:
Citroen, Peugot
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
56.1
Producer:
Daihatsu, Honda, Kia, MG Rover...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/108
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
56.6
Producer:
Daewoo/Chevrolet, Fiat, Opel
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/108
offset:
35
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Mazda
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7015
Size:
7,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8015
Size:
8,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
30
cent.:
56.6
Producer:
Daewoo/Chevrolet, Opel
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8015
Size:
8,0Jx15"
pcd:
4/100
offset:
30
cent.:
57.1
Producer:
Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/108
offset:
35
cent.:
65.1
Producer:
Citroen, Peugot, Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Seat, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
67.1
Producer:
Citroen, Ford, Hyndai, Kia, Ma...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/108
offset:
35
cent.:
60.1
Producer:
Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
60.1
Producer:
Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
65.1
Producer:
Citroen, Peugot, Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
60.1
Producer:
Dacia, Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/120
offset:
45
cent.:
72.6
Producer:
BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/108
offset:
35
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
54.1
Producer:
Daihatsu, Hyndai, Kia, Mazda, ...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
64.1
Producer:
Honda, Landrover
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
4/108
offset:
35
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Mazda
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
60.1
Producer:
Mercedes-Benz, Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Jaguar, Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
56.6
Producer:
Chevrolet/Daewoo(GM), Fiat, Op...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
66.1
Producer:
Dacia, Nissan, Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7516
Size:
7,5Jx16"
pcd:
4/108
offset:
15
cent.:
65.1
Producer:
Citroen, Peugot
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
72.6
Producer:
BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
30
cent.:
58.1
Producer:
Alfa Romeo, Citroen, Fiat, For...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Seat, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
60.1
Producer:
Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/108
offset:
35
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Mazda
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/115
offset:
40
cent.:
70.2
Producer:
Opel
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
72.6
Producer:
BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
54.1
Producer:
Daihatsu, Hyndai, Kia, Mazda, ...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/112
offset:
30
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
59.1
Producer:
Nissan
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
64.1
Producer:
Honda, Landrover
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/108
offset:
15
cent.:
65.1
Producer:
Citroen, Peugot
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Jaguar, Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
56.1
Producer:
Honda, Kia, MG Rover, Mini/BMW...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/112
offset:
30
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
60.1
Producer:
Dacia, Nissan, Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
67.1
Producer:
Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Chrysler, Seat, Skoda, V...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
56.1
Producer:
MG Rover, Subaru, Toyota
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
56.6
Producer:
Chevrolet/Daewoo(GM), Fiat, Op...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
65.1
Producer:
Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/108
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/105
offset:
40
cent.:
56.6
Producer:
Opel
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-9017
Size:
9,0Jx17"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-9017
Size:
9,0Jx17"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
72.6
Producer:
BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
4/108
offset:
15
cent.:
65.1
Producer:
Citroen, Peugeot
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/115
offset:
40
cent.:
70.2
Producer:
Chevrolet/Daewoo(GM), Opel
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Jaguar, Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
56.6
Producer:
Chevrolet/Daewoo(GM), Fiat, Op...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
66.1
Producer:
Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/112
offset:
30
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
56.1
Producer:
MG Rover, Subaru, Toyota
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
65.1
Producer:
Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
60.1
Producer:
Dacia, Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
67.1
Producer:
Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mit...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
72.6
Producer:
BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
4/100
offset:
30
cent.:
58.1
Producer:
Alfa Romeo, Fiat, Lancia
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
60.1
Producer:
Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Chrysler, Seat, Skoda, V...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
4/108
offset:
35
cent.:
63.4
Producer:
Ford
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/105
offset:
40
cent.:
56.6
Producer:
Opel
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/108
offset:
40
cent.:
60.1
Producer:
Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
56.1
Producer:
Honda, Mini/BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/114,3
offset:
40
cent.:
64.1
Producer:
Honda, Landrover
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
45
cent.:
72.6
Producer:
BMW, Mini/BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/114,3
offset:
35
cent.:
60.1
Producer:
Fiant, Lexus, Suzuki, Toyota
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/108
offset:
35
cent.:
60.1
Producer:
Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/114,3
offset:
35
cent.:
64.1
Producer:
Honda
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
35
cent.:
67.1
Producer:
Opel, Saab
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/108
offset:
35
cent.:
63.4
Producer:
Ford, Jaguar, Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/114,3
offset:
35
cent.:
66.1
Producer:
Dacia, Nissan, Renault
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
45
cent.:
67.1
Producer:
Opel, Saab
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
35
cent.:
72.6
Producer:
BMW. Mini/BMW
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/108
offset:
35
cent.:
65.1
Producer:
Citroen, Peugeot; Volvo
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/114,3
offset:
35
cent.:
67.1
Producer:
Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai...
TGA:
ABE:
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10,0Jx19"
pcd:
5/112
offset:
32
cent.:
66.5
Producer:
Audi
TGA:
ABE:
Combinations
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
4/100
offset:
35
cent.:
57.1
wheel type:
MCR1-9017
Size:
9Jx17"
pcd:
4/100
offset:
30
cent.:
57.1
Producer:
Volkswagen
approv.:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/110
offset:
20
cent.:
65.1
wheel type:
MCR1-9017
Size:
9Jx17"
pcd:
5/110
offset:
30
cent.:
65.1
Producer:
Opel
approv.:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
72.6
wheel type:
MCR1-9017
Size:
9Jx17"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
72.6
Producer:
BMW
approv.:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
56.1
wheel type:
MCR1-9017
Size:
9Jx17"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
56.1
Producer:
Subaru, Toyota
approv.:
wheel type:
MCR1-7517
Size:
7,5Jx17"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
wheel type:
MCR1-9017
Size:
9Jx17"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Skoda, Volkswage...
approv.:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
wheel type:
MCR1-9018
Size:
9Jx18"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Seat, Skoda, Vol...
approv.:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
66.5
wheel type:
MCR1-9018
Size:
9Jx18"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
66.5
Producer:
Audi, Mercedes-Benz
approv.:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/112
offset:
30
cent.:
66.5
wheel type:
MCR1-9018
Size:
9Jx18"
pcd:
5/112
offset:
30
cent.:
66.5
Producer:
Audi
approv.:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
56.1
wheel type:
MCR1-9018
Size:
9Jx18"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
56.1
Producer:
Subaru, Toyota
approv.:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
72.6
wheel type:
MCR1-9018
Size:
9Jx18"
pcd:
5/120
offset:
30
cent.:
66.5
Producer:
BMW
approv.:
wheel type:
MCR1-8018
Size:
8,0Jx18"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
57.1
wheel type:
MCR1-9018
Size:
9Jx18"
pcd:
5/100
offset:
35
cent.:
57.1
Producer:
Audi, Chrysler, Seat, ...
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/130
offset:
47
cent.:
71.5
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/130
offset:
40
cent.:
71.5
Producer:
Porsche
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
45
cent.:
66.5
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/112
offset:
42
cent.:
66.5
Producer:
Mercedes-Benz
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
35
cent.:
72.6
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/120
offset:
32
cent.:
72.6
Producer:
BMW
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
45
cent.:
72.6
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/120
offset:
42
cent.:
72.6
Producer:
BMW
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
66.5
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/112
offset:
42
cent.:
66.5
Producer:
Mercedes-Benz
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
57.1
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/112
offset:
32
cent.:
57.1
Producer:
Audi
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/130
offset:
47
cent.:
71.5
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/130
offset:
55
cent.:
71.5
Producer:
Porsche
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
35
cent.:
72.6
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/120
offset:
42
cent.:
72.6
Producer:
BMW
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/112
offset:
35
cent.:
66.5
wheel type:
MCR1-10019
Size:
10Jx19"
pcd:
5/112
offset:
32
cent.:
66.5
Producer:
Mercedes-Benz
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/120
offset:
35
cent.:
72.6
wheel type:
MCR1-11019
Size:
11Jx19"
pcd:
5/120
offset:
32
cent.:
72.6
Producer:
BMW
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/130
offset:
47
cent.:
71.5
wheel type:
MCR1-11019
Size:
11Jx19"
pcd:
5/130
offset:
50
cent.:
71.5
Producer:
Porsche
approv.:
wheel type:
MCR1-8519
Size:
8,5Jx19"
pcd:
5/130
offset:
47
cent.:
71.5
wheel type:
MCR1-11019
Size:
11Jx19"
pcd:
5/130
offset:
62
cent.:
71.5
Producer:
Porsche
approv.: